Ahmet Sözen gave an interview to ‘Voice of America’ on current Geneva talks

voa

In  ‘Voice of America’ interview on current Geneva talks, Prof. Dr. Ahmet Sözen said that: “The current negotiators, two leaders of the island have reached a lot of convergences, a lot of agreements – on their own, more than any other negotiators in the past. They are very closed to finalize all the internal issues of Cyprus problem and then only one sticking issue lefts which is the external guarantees and external security of Cyprus – which involves the three guarantor states. That is Turkey, Greece and United Kingdom. So currently we are at that critical moment, if two leaders are able to finalize the internal issues of the Cyprus problem, then the responsibility and the willingness will be on the shoulders of three guarantor powers to make the necessary concessions on the external security and guarantees in order to end long lasting Cyprus problem.
Seems like, we have now two leaders of the island who have been pro-solution. They are aware that they are the last of the generation in fact who has the experience of the past where the communities used to live together. After this generation dies, because of the division, the new generations do not have the experience of living with the other in a mixed manner. Because the last fifty something years have been the division of the island. So we have two pro-solution leaders who are aware of this historical fact that if they cannot make it then it will be almost impossible for the new generations to solve the Cyprus problem in a bi-zonal, bi-communal federation where the two communities will live together.”

Amerika’nın Sesi’nin yaptığı bir mülakatta Prof. Dr. Ahmet Sözen şunları söyledi: “Şu anki görüşmeciler, adanın iki lideri birçok noktada yakınlaşma sağlamış, birçok anlaşma sağlamıştır – kendi başlarına, geçmişteki diğer görüşmecilerin herhangi birinden daha fazla. Kıbrıs sorunsalının iç meselelerini sonuçlandırmaya çok yakındırlar ve sürüncemede kalan konu sadece bir tane olup Kıbrıs’ın dış garantileri ve güvenliğidir – üç garantör devleti içerir. Bunlar Türkiye, Yunanistan ve Birleşik Krallıktır. Ve biz şu an kritik bir andayız. Eğer iki lider Kıbrıs sorunsalının iç meselelerini sonuçlandırmayı başarırlarsa, uzun süren Kıbrıs sorunsalını sonlandırmak için dış güvenlik ve garantiler konusunda gerekli imtiyazları vermek sorumluluğu ve isteği üç garantör devletin omuzlarında olacaktır.

Adada çözüm yanlısı olan iki lider var gibi görünmektedir. Geçmişte iki toplumun birlikte yaşadıkları tecrübeleri bulunan bir neslin son temsilcileri olduklarını farkındadırlar. Bu nesilden sonra, bölünmüşlük durumundan dolayı, yeni nesillerin diğer toplum ile karışık manada yaşama tecrübesi bulunmamaktadır. Son elli yılı aşkın süredir ada bölünmüş durumdadır. Eğer başaramazlarsa sonraki nesillerin Kıbrıs sorunsalını iki toplumun birlikte yaşadığı iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyon temelinde çözmesinin neredeyse imkânsız olacağının bilincinde olan iki çözüm yanlısı lider vardır.”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s